Medarbetare

Max Fredriksson

Advokat/Ägare

Mobil: 0708-44 44 58
E-post: Max@advboj.se

 • Jur. kand.examen Lunds universitet 1994.
 • Grundade Advokatbyrån Brottsofferjuristerna (då under namnet Brottsofferjuristerna) 1994 tillsammans med Ulf Malm.
 • Författare (tillsammans med Ulf Malm) av boken "Brottsoffrens rättigheter i brottmålsprocessen" (utgiven 1996 av Nordstedts Juridik). Ny upplaga 2012.
 • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2002.
 • Max åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, offentligt biträde i asylärenden samt uppdrag som särskilt företrädande för barn.

Malin Rådström

Biträdande jurist

Mobil:  070-895 41 50
E-post: Malin@advboj.se

 • Juristexamen 2015, Uppsala universitet, Melbourne Law School 2014
 • Malin arbetar på byrån sedan hösten 2015. Malin studerade ett år på Melbourne Law
  Schools L.L.M program med specialisering på barns och kvinnors rättigheter, mänskliga
  rättigheter och internationell humanitär rätt. Malin skrev sitt examensarbete i
  migrationsrätt och har praktiserat på svenska ambassaden i Bangladesh där hon bland
  annat arbetade med mänskliga rättigheter, flykting- och visumfrågor.
 • Malin åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, offentligt biträde i asylärenden samt
  uppdrag som särskild företrädare för barn.

Victor Brocknäs

Kontorschef

Vxl: 08-661 51 44
040-678 84 84
E-post: Victor@advboj.se

 • Victor arbetar på byrån sedan 2017. Victor har studerat statsvetenskap och mänskliga
  rättigheter vid Lunds universitet.
 • Victor bistår byråns advokat och biträdande jurist i den dagliga verksamheten med förberedelser och utredande arbete samt fakturering. Victor mottager även samtal och information från klienter och övriga aktörer samt ansvarar för mötesbokning och administration av byråns verksamhet.