Medarbetare

Max Fredriksson

Advokat/Ägare

Mobil: 0708-44 44 58
E-post: Max@advboj.se

  • Jur. kand.examen Lunds universitet 1994.
  • Grundade Advokatbyrån Brottsofferjuristerna (då under namnet Brottsofferjuristerna) 1994 tillsammans med Ulf Malm.
  • Författare (tillsammans med Ulf Malm) av boken "Brottsoffrens rättigheter i brottmålsprocessen" (utgiven 1996 av Nordstedts Juridik). Ny upplaga 2012.
  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2002.
  • Max åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, offentligt biträde i asylärenden samt uppdrag som särskilt företrädande för barn.

Victor Brocknäs

Kontorschef

Vxl: 08-661 51 44
040-678 84 84
E-post: Victor@advboj.se

  • Victor arbetar på byrån sedan 2017. Victor har studerat statsvetenskap och mänskliga
    rättigheter vid Lunds universitet.
  • Victor bistår byråns advokat och biträdande jurist i den dagliga verksamheten med förberedelser och utredande arbete samt fakturering. Victor mottager även samtal och information från klienter och övriga aktörer samt ansvarar för mötesbokning och administration av byråns verksamhet.