Om Byrån 

Vi har ett stort engagemang för individens rättigheter och vill vara ett stöd för klienten under hela rättsprocessen. Därför åtar vi oss uppdrag där juridisk rådgivning behövs. 

Vi är specialiserade på brottmål och migrationsrätt. Vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträde, offentlig försvarare och särskild företrädare för barn samt uppdrag som offentligt biträde i migrationsmål. 

Vi åtar oss uppdrag över hela landet. Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa dig.